Sabeis si van a incorporar quats , seria la hostia